7 พฤศจิกายน 2548 18:26 น.

วันวานจบแล้ว

ทะเลกลางคืน

หากวันเวลาเป็นแค่ความฝันใฝ่
หากความห่วงใยเป็นแค่ความใฝ่หา
หากความรักความสุขเป็นแค่กาลเวลา
สองเราคงเหลือค่าเพียงเศษดิน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทะเลกลางคืน
Lovings  ทะเลกลางคืน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทะเลกลางคืน
Lovings  ทะเลกลางคืน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทะเลกลางคืน
Lovings  ทะเลกลางคืน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงทะเลกลางคืน
>