16 พฤศจิกายน 2547 07:05 น.

อรุณโบกฟ้า

ทับสะแก

มองท้องฟ้านภาอุษาสาง
ภาพเลือนลางลักษมีหลากสีสันต์
เปี่ยมคุณค่าอบอุ่นคุณอนันต์
ก่อนตะวันวสันต์กลบจันทรา

ยืนริมชานด้านนอกเห็นหมอกขาว
มองดวงดาวลางเลือนค่อยเคลื่อนหาย
ธรรมชาติร่วมแรงแต่งลวดลาย
มาทักทายข้างเคียงเรียงร้อยใจ

ทับสะแก    				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทับสะแก
Lovings  ทับสะแก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทับสะแก
Lovings  ทับสะแก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทับสะแก
Lovings  ทับสะแก เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงทับสะแก
>