4 กันยายน 2552 18:22 น.

แด่เธอ...คนที่ฉันรัก

ประทีปดาว


ฝากถ้อยร้อยคำรำพันรัก
พร้อมสลักดวงใจให้เติมฝัน
แม้ฟ้ากว้างห่างไกลใจผูกพัน
ทุกคืนวันรักมั่นไม่ผันแปร

ฝากกระซิบคำพร่ำที่ร่ำบอก
ไม่ลวงหลอกบอกใจอย่าไขว้เขว้
จะเคียงคู่เคียงข้างยามอ่อนแอ
ท่ามกระแสวันคืนที่ฝืนทน

ฝากแววตาอบอุ่นละมุนหวาน
ให้เธอล่วงคืนวารผ่านสับสน
ดั่งสายธารไหลล่วงผ่านวังวน
ดั่งเม็ดฝนหล่นลงชโลมใจ

ฝากอุ่นไอแดดอุ่นละมุนอ่อน
คอยประคองออดอ้อนคนอ่อนไหว
แทนอ้อมกอดคนเหงาในเงาใจ
แทนอุ่นไออุ่นเอื้อเจือคำนึง

ฝากรอยยิ้มอิ่มอุ่นละมุนหอม
ให้ห่มห้อมดวงใจใฝ่เพ้อถึง
แทนความรักภักดีที่ตราตรึง
จากดวงใจหญิงหนึ่งซึ่งไกลกัน

ฝากสายลมหอมแก้มแถมคำรัก
พร้อมกลิ่นกรุ่นหนุนตักเคยพักฝัน
ฝากดวงดาวพราวแสงแทนผูกพัน
ฝากรักมั่นฝากไว้ในใจเธอ

				
27 มิถุนายน 2552 13:07 น.

หอมกลิ่นรัก

ประทีปดาว


หอมเอยหอมกลิ่นระรินรัก
หอมนักหอมชื่นระรื่นหา
หอมเจ้าหอมซึ้งสุดตรึงตรา
หอมเกินพรรณนาลดาใจ

พลิ้วพลิ้วสายลมที่พรมผ่าน
ดอกรักผลิบานตระการไหว
กรุ่นกลิ่นหอมโชยมาแต่ไกล
หอมละไมไออุ่นละมุนทรวง

แผ่วแผ่วบทเพลงบรรเลงแว่ว
เจื้อยแจ้วสำเนียงดังเสียงสรวง
กล่อมรักกล่อมขวัญเจ้าจันทร์จวง
จากห้วงแสนห่วงดวงชีวา

ซึ้งซึ้งน้ำคำที่รินร่ำ
สุขล้ำดวงใจนั้นใฝ่หา
รินร้อยพร้อมถ้อยพจนา
เพียงรักปรารถนาให้ข้าเชย

หอมเอยหอมกลิ่นมิสิ้นรัก
หอมนักหอมนี้ที่เฉลย
หอมเจ้าหอมล้ำสุดคำเปรย
รักเจ้าเอ๋ยข้าเคยซึ้งตรึงดวงใจ
				
13 มิถุนายน 2552 13:40 น.

ถึงเธอ...คนไกล

ประทีปดาว


ร้อยความรักถักทอละออรัก
ด้วยใจภักดิ์สลักจิตมิคิดหนี
ถึงกายห่างร้างไกลใจภักดี
ในวิถีแห่งรักประจักษ์จริง

แสนอาวรณ์หม่นใจยามไกลจาก
จำต้องพรากห่างฤทัยใจเกรงกริ่ง
หวั่นพี่ชายเดียวดายไร้อุ่นอิง
ขอพักพิงหญิงอื่นฝืนครอบครอง

ฝากดูแลหัวใจอย่าไหวอ่อน
เพียงคำอ้อนอย่าอ่อนไหวให้ใจหมอง
พจนาหวานซึ้งอย่าพึงปอง
โปรดประคองรักไว้ให้เคียงกัน

ฝากสัญญาแทนใจใครคนหนึ่ง
ถ้อยรำพึงถึงเธอให้เพ้อฝัน
แนบคำรักจากใจส่งให้กัน
ทุกคืนวันยังรักมั่นมิผันแปร
				
7 มีนาคม 2552 16:55 น.

พระจันทร์ วันหวาน

ประทีปดาว


พระจันทร์เพ็ญเด่นสว่างกลางห้วงฟ้า
อร่ามตาอาภาพิศวิจิตรศรี
ทอแสงงามหวามวับจับราตรี
บริบทจันทร์วิถีนี้น่าชม

ค่ำคืนนี้เราสองตระคองคู่
เว้าวอนอยู่เคียงจันทร์นั้นสุขสม
พิศภาพโสมประโลมฟ้าสุขารมณ์
พระจันทร์กล่อมสองเราใต้เงาจันทร์

แว่วกระซิบเสียงหวานผ่านพวงแก้ม
ดอกรักแย้มดอกบานบนลานฝัน
สองดวงใจอิงแอบแนบสัมพันธ์
ท่ามแสงจันทร์วันชื่นรื่นฤทัย

เพ็ญพระจันทร์วันหวานดุจม่านฝัน
ร้อยชีวันผูกพันฝันสดใส
ร้อยดวงดาวพราวแสงแห่งหัวใจ
ให้กระจ่างสว่างใสกลางใจเรา
				
1 มีนาคม 2552 17:11 น.

รักมั่น...เพียงเธอ

ประทีปดาว


ลมสะบัดพัดไกวใบไม้ร่วง
คิดถึงคนเคยห่วงหวงหนักหนา
เคยฝากรักฝากย้ำคำสัญญา
เคยสบตาเคียงใกล้ในคืนวัน

สายลมครวญชวนใจให้หวั่นไหว
คราห่างไกลขอใจไม่เหหัน
คราพลัดพลากขอใจไม่ลืมกัน
คงผ่านผันสู่วันคืนรื่นฤทัย

จะรอคอยคนดีที่ปลายฝัน
มิหวาดหวั่นในรักอย่าผลักไส
ปรารถนารักเดียวมิเกี่ยวใคร
เพราะดวงใจผูกพันรักมั่นเธอ
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟประทีปดาว
Lovings  ประทีปดาว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟประทีปดาว
Lovings  ประทีปดาว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟประทีปดาว
Lovings  ประทีปดาว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงประทีปดาว
>