10 มกราคม 2551 12:57 น.

ธรรมชาติ

ปูก้ามดาบ


ซัด ซ่า เสียงน้ำตกอยู่กลางป่า   
น้ำซัดมากระทบดินเนินผา
เป็นละอองฟองฟุ้งพุ่งออกมา
สวยหนักหนาน่าชมสมอุรา

ละอองลอยกระทบพบกับแสง
น้ำก็แปลงเป็นสีรุ้งพุ่งสวยหนา
มองดูแล้วไม่เสื่อมเอือมระอา
มีชีวิตชีวาดั่งแต่งแต้ม

ข้างโขดหินแนวเนินดินถิ่นธารา
มีมากนาพรรณไม้ได้บานแย้ม
ไม้ยืนต้นไม้ดอกเลื้อยมีสีแจม
เป็นของแถมแนมจิตคิดชื่นบาน

เอี๊ยดอ๊าด เสียงนั้นมาจากไหน
อ๋อต้นไผ่สีกอเป็นเพลงหวาน
เสียงมันเองเป็นทำนองช่างเบิกบาน
คอยขับขานบรรเลงเพลงสวรรค์

หรีด หรี่  เสียงหรีดกรีดหวีดร้อง
เป็นทำนองร้องบอกถึงค่ำวัน
ช่าวไพเราะเพราะพริ้งสุขสมกัน
เมื่อตะวันสิ้นแสงดับลับขอบฟ้า				
10 มกราคม 2551 12:49 น.

ธรรมชาติ

ปูก้ามดาบซัด ซ่า เสียงน้ำตกอยู่กลางป่า   
น้ำซัดมากระทบดินเนินผา
เป็นละอองฟองฟุ้งพุ่งออกมา
สวยหนักหนาน่าชมสมอุรา

ละอองลอยกระทบพบกับแสง
น้ำก็แปลงเป้นสีรุ้งพุ่งสวยหนักหนา
มองดูแล้วไม่เสื่อมเอื่ยมระอา
มีชีวิตชีวาดั่งแต่งแต้ม

ข้างโขดหินแนวเนินดินถิ่นธารา
มีมากนาพรรณไม้ใด้บานแย้ม
ไม้ยืนต้นไม้ดอกเลื้อยมีสีแจม
เป็นของแถมแนมจิตคิดชื่นบาน

เอียกอาก เสียงนั้นมาจากไหน
อ๋อต้นไผ่สีกอเป็นพลงหวาน
เสียงมันเองเป็นทำนองช่างเบิกบาน
คอยขับขานบันเลงเพลงสวรรค์

รีด รี่  เสียงหรีดกรีดหวีดร้อง
เป็นทำนองร้องบอกถึงวัค่ำน
ช่างไพรเราะเพราะพริ้งสุกสมกัน
เมื่อตะวันสิ้นแสงดับลับขอบฟ้า


font color=#000060>				
10 มกราคม 2551 12:44 น.

ธรรมชาติ

ปูก้ามดาบซัด ซ่า เสียงน้ำตกอยู่กลางป่า   
น้ำซัดมากระทบดินเนินผา
เป็นละอองฟองฟุ้งพุ่งออกมา
สวยหนักหนาน่าชมสมอุรา

ละอองลอยกระทบพบกับแสง
น้ำก็แปลงเป้นสีรุ้งพุ่งสวยหนักหนา
มองดูแล้วไม่เสื่อมเอื่ยมระอา
มีชีวิตชีวาดั่งแต่งแต้ม

ข้างโขดหินแนวเนินดินถิ่นธารา
มีมากนาพรรณไม้ใด้บานแย้ม
ไม้ยืนต้นไม้ดอกเลื้อยมีสีแจม
เป็นของแถมแนมจิตคิดชื่นบาน

เอียกอาก เสียงนั้นมาจากไหน
อ๋อต้นไผ่สีกอเป็นพลงหวาน
เสียงมันเองเป็นทำนองช่างเบิกบาน
คอยขับขานบันเลงเพลงสวรรค์

รีด รี่  เสียงหรีดกรีดหวีดร้อง
เป็นทำนองร้องบอกถึงวัค่ำน
ช่างไพรเราะเพราะพริ้งสุกสมกัน
เมื่อตะวันสิ้นแสงดับลับขอบฟ้า
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปูก้ามดาบ
Lovings  ปูก้ามดาบ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปูก้ามดาบ
Lovings  ปูก้ามดาบ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปูก้ามดาบ
Lovings  ปูก้ามดาบ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปูก้ามดาบ
>