24 กันยายน 2554 14:24 น.

สร้างบ้านลอยน้ำได้ ดีไหม..?

พจนา

พื้นที่ๆประสบอุทกภัยทุกปี ถ้าปีนี้บ้านเสียหายหนักต้องสร้างใหม่
สร้างบ้านที่ลอยน้ำได้(เหมือนเรือนแพ)เสียเลยดีไหม..?				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพจนา
Lovings  พจนา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพจนา
Lovings  พจนา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพจนา
Lovings  พจนา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพจนา
>