28 สิงหาคม 2553 08:15 น.

ยาย กะ หลาน

พจนา

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว.. มียายกับหลาน ยายพาหลานไปนั่งรอใส่บาตรพระ
ขณะที่กำลังนั่งรอให้พระมาถึงอยู่นั้น หลานได้หยิบขนมที่เตรียมไว้ใส่บาตร
มากินอย่างเอร็ดอร่อย เมื่อยายเห็นด้วยความตกใจ จึงตะโกนว่าหลานไปว่า..
พระยังไม่ได้แดก!! มึงจะฉันแล้วเรอ จบแล้วครับ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพจนา
Lovings  พจนา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพจนา
Lovings  พจนา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพจนา
Lovings  พจนา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพจนา
>