29 สิงหาคม 2554 02:11 น.

บางละกรรมโมเดล

ศรีสมภพ

บางระกำ..ซ้ำซากวิบากช้ำ
ชดใช้กรรมทำมาแต่คราไหน
น้ำถาโถม จมอยู่นานกว่าย่านใด
ยมน่านไหล หลากร่วมท่วมจมหนัก
 
หญิงคนงาม..ทำไปเถิดหากเกิดผล
ดีกว่าทนระกำอยู่ซ้ำซาก
หน้าฝนท่วมหน้าร้อนแล้งน้ำแห้งผาก
แสนทุกข์ยากฝากยอดหญิง..ยิ่งลักษณ์ทำ

ช่วงน้ำมา นาก็ล่มท่วมจมมิด
จึงหมดสิทธิ์เกี่ยวข้าว เน่าใต้น้ำ
ถุงยังชีพ ถีบจากฮ.พอยันค่ำ
บ้านจมน้ำช้ำสุดท้อ ขอเขากิน !

แผน 2R และ 2p ที่จะช่วย
นายกฯสวย อำนวยชัยให้หมดสิ้น
แผนเตรียมพร้อมเผชิญสู้ ฟื้นฟูถิ่น
ป้องทรัพย์สินดินนาไร่ให้ยืนยาว

สั่งผู้ว่าฯ เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ
วันสต๊อปเซอร์วิส คิดช่วยเขา
ส่งวอร์รูม มหาดไทยได้ตามเป้า
เก็บเรื่องราวนำร่องสู่.. แผนกู้ภัย

บางระกำ..คงสิ้นกรรมที่ซ้ำซาก
นายกหญิงยิ่งลักษณ์ จักทำได้
 บางระกำโมเดล help สบาย
ทุกข์หดหายได้ชื่อต่าง " บางละกรรม " 


ละเคราะห์ซ้ำ ระกำซัด ..ปูจัดให้

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจเลือก
อำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลกเป็นอำเภอต้นแบบในการวาง
แนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวแบบครบวงจร 
เนื่องจากอำเภอบางระกำ มีปัญหาหลายด้าน ทั้งปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก 
และปัญหาภัยแล้งในหน้าร้อน โดยย้ำว่าการดำเนินการตามโครงการ
บางระกำโมเดล ที่ใช้หลัก 2R 2P คือ การเตรียมพร้อม การเผชิญเหตุ 
การฟื้นฟูหลังน้ำลด และการป้องกันระยะยาว โดยมีเจ้าภาพรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน และทำงานแบบแบบวันสต็อปเซอร์วิส จากพื้นที่รายงานตรง
ไปยังวอร์รูม ที่กระทรวงมหาดไทยใน กทม. หากทำได้สำเร็จจะทำให้
การแก้ปัญหาทำได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ย้ำว่าการแก้ปัญหา
ในพื้นที่จะต้องหารือเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันผลกระทบใน
จังหวัดอื่นด้วย โดยหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จก็จะนำไป
ประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาภัยแล้งต่อไป				
27 สิงหาคม 2554 13:20 น.

สืบ นาคะเสถียร

ศรีสมภพ

ปืนแผดดัง ! กลางป่าน่าอนาถ
สรรพสัตว์ตื่นแตกวิ่งแหวกข้าม
เพื่อนร่วมป่า ร้องระงมล้มคะมำ
ผู้กระทำ ! หามร่างเพื่อนเลือนหายไป

ก่อนกินอยู่คู่ป่าสง่าสงบ      
ไม่เคยพบมนุษย์ สุดโหดร้าย
บัดนี้ต้อง ย่องระวังระแวงไพร  
กลัวปืนไฟสาดใส่ร่าง ถูกย่างกิน !

มนุษย์หนึ่ง..พร้อมกล้องส่องดูสัตว์ 
หยิบกระดาษวาดจดบนโขดหิน
คอยเยี่ยมเยือนเพื่อนร่วมป่าเป็นอาจินต์ 
ให้อยู่กินสิ้นภัย ไม่พักวาง

ความลึกล้ำธรรมชาติและสัตว์ป่า  
ต่างพึ่งพาพึ่งกันอย่างสรรค์สร้าง
ป่าอุ้มน้ำค้ำชู สัตว์อยู่ยัง       
ดูดฝนหลั่งพรั่งพรู ฟ้าสู่ดิน

ใต้ผืนป่าห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำ  
ยังชุ่มฉ่ำ อุดมสมบูรณ์ถิ่น
ธรรมชาติ จัดแจงแบ่งสัตว์กิน   
สร้างสมดุลไม่สูญสิ้น ดินน้ำป่า !

มนุษย์โหดโฉดชั่วไม่กลัวบาป
หน้าฉากฉาบ หลังฉากกลับ ไล่ขับฆ่า
ถืออำนาจบาตรใหญ่ไร้เมตตา
ย่ำยีป่า ลอบล่าสัตว์ลักตัดไม้

เสียงปืนดัง! ครั้งนั้นสะท้านก้อง
ทั่วโลกมองห้วยขาแข้งแหล่งป่าใหญ่
ปลิดชีพตนหนทางคืบสืบสุดจุท้าย  
จุดประกาย..ได้เป็นมรดกโลกต่อมา

ตำนานป่า..สืบ นาคะเสถียร
เป็นบทเรียนให้ตื่นตัวกันทั่วหน้า
เพื่อนร่วมโลกต้องปกปักและรักษา 
ป้องพิบัติ สัตว์และป่า..หน้าที่คน

ถึงบทจาก ฝากไว้ให้ประจักษ์
นักอนุรักษ์..คนดีที่เปี่ยมล้น
ปกป้องภัยให้ผืนป่า..กล้าปลิดตน
ปลุกผองชนคนหวงป่า.. กล้าป้องไพร !

สืบเอย.. เจ้าจากไปไม่สูญเปล่า
สืบเอย...อุดมการณ์จะสานสืบ !.

๑ ก.ย.๕๔  ร่วมรำลึก ๒๑ ปี.. การจากไปของ สืบ นาคะเสถียร

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
  สืบ นาคะเสถียร.. นักอนุรักษ์และนักวิชาการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติคนสำคัญของไทย มีบทบาท
และชื่อเสียง จากการทำงานอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากร
ธรรมชาติและ สัตว์ป่า ในเชี่ยวหลาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง  จ.อุทัยธานี
    เช้ามืดวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2533 สืบ นาคะเสถียร 
ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลง ได้สั่งเสียลูกน้องคนสนิทและ
เขียนจดหมายสั่งเสีย 6 ฉบับ ชำระสะสางภาระรับผิดชอบ 
และทรัพย์สินส่วนตัวที่คั่งค้าง รวมถึงมอบหมาย เครื่องใช้ 
และอุปกรณ์ในการศึกษาวิจัยด้านสัตว์ป่า ให้สถานีวิจัยสัตว์ป่า
เขานางรำ เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตั้งศาลเพื่อ
แสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของเจ้าหน้าที่ ซึ่งพลีชีพรักษา
ป่าห้วยขาแข้ง แล้วสวดมนต์ไหว้พระจนจิตใจสงบ ก่อนเสียงปืนดังขึ้น
นัดหนึ่งในราวป่าลึก ที่ห้วยขาแข้ง สืบ นาคะเสถียร ได้จบชีวิต
ของเขาลง และเป็นจุดเริ่มต้นของ

   " ตำนานนักอนุรักษ์ไทย สืบ นาคะเสถียร ผู้ที่รักป่าไม้ สัตว์ป่า
และธรรมชาติ ด้วยกายและใจ "				
24 สิงหาคม 2554 11:59 น.

กฎหมายท่วมหัว เอาตัวรอด !

ศรีสมภพ

แม่บท..แห่งกฎหมาย
รัฐธรรมนูญไทยได้ปรากฏ
กฎหมายลูก ถูกกำหนด
อ้างอิงบท กฎแม่ไว้
กฎหมายมีหลายบท
จำไม่หมดกำหนดใช้
สังคมสุขสมได้
ถ้าหลากหลาย..เข้าใจมัน !

กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์
คนคอยคิดจะผิดผัน
บังคับปรับไม่ทัน
ตีความกั้น.. กันตัวเอง
กฎหมายใช่กฎหมู่
เป็นกูรู ขู่ข่มเหง
กฎหมู่ สู้ไม่เกรง
เหมือนร้องเพลง ให้ควายฟัง !

กฎหมายออกหลายล้น
ไหลท่วมท้น จนเกินยั้ง
มาตราประดาประดัง
มันไม่ขลัง..ทำอย่างไร ?

กฎหมายใช่กฎกู !
ใช้กฎหมู่..ตู่แก้ไข
แก้มั่วกลัวไม่ได้
ลาภหลั่งไหล..ให้ตัวเอง
อยู่หอคอย จะงอยช้าง
ทำตัวกร่าง อ้างตัวเก่ง
แค่ขี้ครอก ! คอกนักเลง
มาอวดเบ่งเก่งกฎกัน

โกรธกัดขัดทะเลาะ
รวมกลุ่มเกาะต้องเยาะหยัน
ร่างกฎ มากดดัน
มากล้นลั่น..จนโลกลือ !
ฟ้องความ ตามแก้กัน
ท่วมศาลชั้น..ลั่นป้องชื่อ
ตัดสิน หมิ่นเชื่อถือ
ถกเถียงอื้อ..เชื่อถือไม่ !

ปัญญาน้อย คอยร่างกฎ
แล้วรอดลด หดตัวหาย
พร้อมพวกสะดวกสบาย
ทิ้งกฎหมาย..ไว้ก่ายกอง
จะร่างสร้างทำไม ?
แล้วแก้ใหม่..ให้พวกพ้อง
อีกพวก คอยจวกจ้อง
รวมกันฟ้อง..ร้องทายท้า

นิสัยอันถาวร..
แก้กันก่อนจะดีกว่า
กิเลสครอบเจตนา
แก้ทุกคราหาเข้าตัว
กฎดี..มีศีลพุทธ
แก้ถูกจุด.. หลุดกฎชั่ว
กฎธรรม นำทางชัวร์
แก้ที่ตัว ..แก้ที่ตน !

เป็นทางพ้น ที่คนควร.....

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
            
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย 
กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ
การปกครองของประเทศ ซึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475 ประเทศไทย
มีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 18 ฉบับ อันแสดงให้เห็นถึงความขาด
เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 255				
23 สิงหาคม 2554 12:22 น.

อลงกต ปลดซากเอดส์

ศรีสมภพ

สังคม..โสมมจากสมสู่
หลงใคร่ในคู่ ไม่รู้รักษ์
มั่วกาม โรคลามตัวมัวเมาหนัก
เกินห้ามหัก จักผ่อนย้อนเวลา

สาสม ก้มหน้าตาว่าตนผิด 
เปลี่ยนชีวิตหม่นหมองมองไร้ค่า
นับคืน ฝืนวันมรณา       
อนิจจา ! ถูกสังคมถ่มถุยทิ้ง

อับอายขายหน้า ว่ามักมาก   
ลำบากกายใจ ไม่สุงสิง
ตายดาบหน้าอำลาหมู่ รู้ความจริง  
ยิ่งวิ่งยิ่งหนีหาย ไม่มีพ้น

เอชไอวี..ไวรัสฉกาจกล้า 
ผลาญชีวา ฆ่ามนุษย์สุดมากล้น
โรคเอดส์..กิเลสเหตุแห่งตน 
หลงว่ายวนระคนใคร่ไม่ประวิง

ภิกษุหนึ่ง ผู้ซึ่งปลง  อลงกต 
อาสาปลด ชี้นำ ด้วยธรรมยิ่ง
ปลุกเสกผี ที่คนขนมาทิ้ง
ให้พึ่งพิง จริงจังฝากฝังกาย

สังคมเมิน เพลินสมสู่อยู่กันต่อ 
ที่ไม่พอ รอทับถมถ่มความใคร่ 
กองพะเนินเพลินกามจนย่ามใจ 
ทิ้งงานใหญ่ให้วัด จัดพักพิง

 คนใกล้ตาย ต่อเวลา อาการหนัก  
มูลนิธิธรรมรักษ์..จักไม่ทิ้ง
บ่อขยะถูกละเลยเผยความจริง 
ต่างปัดนิ่งทิ้งภาระ พระจัดการ !

เป็นหลักแหล่ง แห่งสุดท้ายในชีวิต 
รอม่านปิดฉากลง ปลงสังขาร
รู้ตัวตน จนสุดท้ายจะวายปราณ 
ก่อนพระนั้นสวดส่ง ปลงอนิจจัง

สังคม..ยังโสมมสมสู่ต่อ
ซากเกินพอบ่อขยะจะกลบฝัง
เมรุพระบาทน้ำพุ..ผุจวนพัง
รอความหวัง..สังคมจะก้มมอง !

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
พระอุดมประชาทร ( อลงกต ติกฺขปญฺโญ )
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระครูอาทรประชานาถ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณชั้นสามัญ 
ในราชทินนาม ที่ พระอุดมประชาทร 

                     ผลงาน
 ก่อตั้งโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ บ้านพักผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างจิตสำนึกของสังคมให้มีเมตตาและมนุษยธรรม 
ต่อผู้ป่วยเอดส์ที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวและสังคมให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตให้ได้มีโอกาสสิ้นลมหายใจอย่างสงบสุข และไปสู่
สุขคติตามวิถีทางของชาวพุทธ
 ก่อตั้งมูลธรรมรักษ์ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
 ก่อตั้งและโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ ตำบล
ดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
 ก่อตั้งและอุปถัมภ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
สำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์
 ก่อตั้งและอุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลธรรมรักษ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 
สำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบปัญหาจากโรคเอดส์
 ก่อตั้งและอุปถัมภ์ โรงเรียนธรรมรักษ์บริบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการพยาบาลใน การดูแลเด็กและผู้ป่วยโรคเอดส์
 ก่อตั้งและอุปถัมภ์ โรงเรียนแพทย์แผนไทยธรรมรักษ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เพื่อผลิตบุคลากรด้านแพทย์ แผนไทยในการดูแลเด็ก, ผู้ป่วยโรคเอดส์
รวมถึงพระสงฆ์
                  รางวัลเกียรติยศ 
รางวัลมหิดลวรานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน
รางวัลเสมาธรรมจักร สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทาน
รางวัลแสงเทียนส่องใจ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ พระราชทาน
รางวัลคนดีศรีสังคม จากสโมสรโรตารี่
รางวัลพลเมืองดีเด่น จากสโมสรไลอ้อนส์
รางวัลบริการสังคมเพื่อคุณธรรม จากสำนักข่าวกรุงเทพมหานคร
รางวัลน้ำใจงาม (ประจำปี ๒๕๔๗) สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทาน.				
21 สิงหาคม 2554 09:25 น.

คมน้ำ

ศรีสมภพ

คมน้ำ ! สุดคมถล่มล้าง
ทั่วทิศทางทะลุทะลวงทุกท่วงท่า
ใดใดกั้นกีดขวางทางลงมา 
เหมือนทายท้าความคมถล่มทะลวง

ทิศทางธรรมชาติถูกปัดเปลี่ยน 
มนุษย์เขียน ขีดเส้นน่าเป็นห่วง
ไม่คำนึงถึงความจริงสิ่งทั้งปวง 
จึงก้าวล่วงบ่วงสัจธรรมนำภัยมา

ตัดไม้ ทำลายป่าน่าอนาถ    
ล่วงล้ำ.. ธรรมชาติหวาดผวา
ขุดถมขวาง ทางน้ำไม่นำพา 
เหมือนทายท้าธรรมชาติวิบัติภัย

แล้ววันหนึ่ง.. ก็ถึงซึ่งความสัจจ์  
โลกข้องขัดอัดอั้นมิทานได้
ต้องสั่งสอนมนุษย์บ้างช่างเป็นไร 
ให้รู้ไว้ใครรุกเข้า..โลกเอาคืน !

ฝนกระหน่ำน้ำท่วม อ่วมจมมิด  
ทุกชีวิต ต่างหนีน้ำช้ำสุดฝืน
ไร้ผืนดินถิ่นฐานบ้านเหยียบยืน  
สุดขัดขืนฝืนสู้ ..ผู้แค้นเคือง

ฟ้าคำรามน้ำไหล ทลายถล่ม 
บ้านเรือนล้มล่มแหลกแตกลอยเฟื่อง
โกลาหลบ่นลั่นกันทั้งเมือง  
บ้างแค้นเคืองด่าฟ้าดินสิ้นยางอาย

มนุษย์เอ๋ย ! เคยไหมได้สำนึก  
และรู้สึกตรึกตรองมองเห็นได้
มีชีวิตเป็นอยู่ แค่ผู้อาศัย  
ทำตัวใหญ่ไม้รู้ดี ขี้บนหลังคา !

เจ้าของบ้าน สุดทานทนจึงบ่นบอก 
คืบลามศอกบอกให้อย่าได้ช้า
รีบกลับตัวกลับใจ ใส่นำพา  
โลกอ่อนล้าร้อนรน..เพราะคนทำ

คมน้ำ.. แม้สุดคมถล่มล้าง  
แต่ก็ยัง แพ้คมคน บนผืนน้ำ
คมกิเลส.. ทะลวงใจให้กระทำ  
ทะลุน้ำถล่มพื้น.. เกินฟื้นฟู !

อยู่ไม่ได้ ..ถ้าใจไม่สำนึก				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศรีสมภพ
Lovings  ศรีสมภพ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศรีสมภพ
Lovings  ศรีสมภพ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศรีสมภพ
Lovings  ศรีสมภพ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงศรีสมภพ
>