23 ตุลาคม 2556 11:43 น.

ปิยะมหาราชรำลึก

ศรีสมภพ


ปิยะมหาราช กษัตรา..สง่าศักดิ์
น้อมตระหนักสักการะ พระองค์ท่าน
ผู้ทรงคุณ บุญสยามนามตระการ
รำลึกผ่าน พานพุ่มงามอัมรินทร์

พระมหากรุณา ดุจฟ้ากว้างใหญ่
กอบกู้ไทยให้คงอยู่มิรู้สิ้น
สวรรคต สลดทั่ว ทั้งแผ่นดิน
องค์ภูมินทร์ สิ้นไป ..คล้ายวันนี้

พระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาท
ชาญฉลาดลึกล้ำนำวิถี
เจริญรุ่งจรุงเมืองเฟื่องธานี
ทบทวี มีเทียมทัด ชาติพัฒนา

ทรงให้ทาส เป็นไทในครั้งนั้น
เพื่อสร้างสรรค์ การปกครองมองการณ์หน้า
ประพาสต้น เพื่อยลเหล่าชาวประชา
สมพระสมัญญา ปิยมหาราช 

พระบรมรูปทรงม้า..สง่าล้ำ
คู่สยามความยิ่งใหญ่ไผทชาติ
ขอสถิตใน มไหศวรรย์นิรันดร์สวัสดิ์
น้อมอภิวาทถวายบังคม..บรมกษัตรา !				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศรีสมภพ
Lovings  ศรีสมภพ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศรีสมภพ
Lovings  ศรีสมภพ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศรีสมภพ
Lovings  ศรีสมภพ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงศรีสมภพ
>