16 พฤษภาคม 2556 19:41 น.

ต่างฝ่าย

ศานติวาท

ต่างฝ่ายต่างว่าข้าทำถูก
ต่างฝ่ายต่างผูกถูกเงื่อนไข
ต่างฝ่ายต่างจริตผิดถูกใจ
ต่างฝ่ายต่างใส่ใช้อารมณ์


				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศานติวาท
Lovings  ศานติวาท เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศานติวาท
Lovings  ศานติวาท เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศานติวาท
Lovings  ศานติวาท เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงศานติวาท
>