30 กรกฎาคม 2556 16:16 น.

บทเพลงถึงดวงดาว

ศิวสิโรมณิ

 
033_zps77c5f837.png
ส่งบทเพลงล่องบรรเลงถึงดวงดาว ที่พร่างพราววาวระยับปลายลับฟ้า เปล่งทำนองแว่วหวานดุจวาจา เอ่ยเอื้อนมาแทนหัวใจไปให้ดาว... Monday 5.43 p.m., June 10, 2013
ศิวสิโรมณิ
30 กรกฎาคม 2556 15:38 น.

Blue Villanelle

ศิวสิโรมณิ

 
028-PeterEssick_zpsb577912c.jpg
Picture by Peter Essick
Further and further away I'm claiming my intention and say 'I'll stop flowing with the play' No more with being belayed It's the heart not the body, that I say Further and further away Like river that never replays I've followed, too long, along the way Now, I'll stop flowing with the play But still, looking afar, with a piece of ray But still, you're flowing, without delay Further and further away Just the time is needed as a pay Not in eyesight, nothing stay If I stop flowing with the play In time, red thread will be frayed Just memories are left to turn gray Further and further away I'll stop flowing with the play... Tuesday 8.34 p.m., January 29, 2013
ศิวสิโรมณิ
 

。…………………………………………………………………. 。

Second Version Blue Villanelle

Further and further away, I’m claiming my intention and say “I will stop flowing with the play"

"No more with being belayed," It’s the heart not the body, that I say… Further and further away,

Like a river, flowing and never replay I have followed for too long… along the way… Now, I will stop flowing with the play

Please retrace…. deeply, I pray… Somehow, it’s just a dream that I portray, Further and further away

Time will drag us away From my vision, nothing stays If I stop flowing with the play

In time, red thread will be frayed Just memories are left to turn grey Further and further away I’ll stop flowing with the play…

Saturday 12.26 a.m., March 23, 2013

30 กรกฎาคม 2556 15:48 น.

Is this my fate?

ศิวสิโรมณิ


You paint me red, you paint me blue...
Bitter and sweet... I have been through...
heaven in hell is created by you
I can't escape, I can't undo
Friday, October 13, 2012
ศิวสิโรมณิ
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟศิวสิโรมณิ
Lovings  ศิวสิโรมณิ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศิวสิโรมณิ
Lovings  ศิวสิโรมณิ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศิวสิโรมณิ
Lovings  ศิวสิโรมณิ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงศิวสิโรมณิ
>