18 มกราคม 2559 22:08 น.

ดอกแก้ว (๒)

ศิวสิโรมณิ


3508_1600x1200_zpsaifytyr7.jpg

 

กลิ่นแก้วหอมกรุ่นตามลมหนาว ทุกภาพยังพราวพร่างไสว จรดลึกแนบแน่นมิเหินไกล โอบอุ้มอุ่นใจมิลืมเลือน

รอยสรวลแต่งแต้มสองมุมปาก หยั่งรากลงลึกในใจเหมือน แก้วขาวฝูมฟักมาแรมเดือน แย้มแยือนชูช่อไม่หมองคลาย

เจ้าเอ๋ย เจ้ารัก เจ้าดอกแก้ว รักแก้วจะแพร้วพร่างทอฉาย คลี่ผลิแย้มบานมิวางวาย เคียงอยู่ข้างกายดั่งสัญญา

 ศิวสิโรมณิ Monday 9.22 p.m., January 18, 2016

17 มกราคม 2559 12:55 น.

ดอกแก้ว

ศิวสิโรมณิ


orange%20jasmine_zps1jvew5eb.jpg

        
ถึงพี่แก้ว...

กลิ่นแก้วหอมกรุ่นตามลมหนาว ภาพเก่ายังพราวพร่างไสว จรดลึกแนบแน่นมิเหินไกล แม้ใจหวนไห้เกินหานทาน

มาเถิดมาหาอย่าไปไหน ได้โปรดฟังใจข้าเรียกขาน กลับมาชูช่อและเบ่งบาน เนิ่นนานงามงดเป็นปานใจ

เจ้าเอ๋ย เจ้ารัก เจ้าดอกแก้ว แม้แคล้วจากข้าไปหนไหน ใจข้าจะมีอยู่ไม่ไกล มอบให้แม้ใบจะโรยรา

ศิวสิโรมณิ Wednesday 10.58 p.m., January 13, 2016

 

Calendar
Lovers  2 คน เลิฟศิวสิโรมณิ
Lovings  ศิวสิโรมณิ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศิวสิโรมณิ
Lovings  ศิวสิโรมณิ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศิวสิโรมณิ
Lovings  ศิวสิโรมณิ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงศิวสิโรมณิ
>