20 พฤษภาคม 2556 22:23 น.

ราตรี

ศิเรมอร

ราตรี ณ ราตรี                              บ่มิมีจะขาดหอม

แม้ชายตระกองดอม                  สุภเจ้าก็พรั่งพราย โชยกลิ่นระริ้วเรื่อย                    ดุจเลื้อยผสานสาย ติดต้องกระทบกาย                      กระอุร้อนระลวงหา ล่วงเข้า ณ ราตรี                           ระก็รวยแตะนาสา ราตรีชะโชยมา                             หฤหรรษ์หทัยทาน ชายใดชะชมชื่น                          รติรื้นเกษมศานต์ ต้องมนต์ ณ กลกาล                     รมเยศระราตรี

24 กรกฎาคม 2552 12:51 น.

ไอ

ศิเรมอร

ยามลูกร้างห่างไกลไออกอุ่น
กลิ่นละมุนหอมหวลชวนฝันหา
ครุ่นคะนึงถึงคำหวานจากวาจา
โอลูกยาโอละเห่โอ้เห่นอน
  ยามลูกล้าแม่ยื่นตักให้แนบหนุน
ให้อิงอุ่นอิงแอบยิ่งกว่าหมอน
แต่ยามนี้ลูกจำใจไกลจากจร
สุดอาวรณ์อุ่นไอมิไครครา				
17 กรกฎาคม 2552 20:27 น.

นักศึกษา

ศิเรมอร

เช็ดน้ำตาหยดสุดท้ายให้เหือดแห้ง
เก็บเรี่ยวแรงรอวันพรุ่งมุ่งศึกษา
ความผิดหวังฝังไว้กับเวลา
แล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างท้าทาย
     เมื่อวันนี้ยังอยู่สู้ชีวิต
อย่ามัวคิดท้อถอยคอยความหมาย
ค่าของคนอยู่ที่ตนเรื่องง่ายดาย
จงเฉิดฉายเช่นตะวันอันร้อนแรง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศิเรมอร
Lovings  ศิเรมอร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศิเรมอร
Lovings  ศิเรมอร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศิเรมอร
Lovings  ศิเรมอร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงศิเรมอร
>