9 ธันวาคม 2556 21:51 น.

คืนหนาว ฟ้าพราว กับดาวเืดือน

สมภพ แจ่มจันทร์

ขุนเขาเว้าวอนกับสายลม
ให้มาห่มอุ่นไอในยามหนาว
สายลมพัดเมฆหมอกคืนฟ้าพราว
เดือนและดาวห่มฟ้าในราตรี
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสมภพ แจ่มจันทร์
Lovings  สมภพ แจ่มจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสมภพ แจ่มจันทร์
Lovings  สมภพ แจ่มจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสมภพ แจ่มจันทร์
Lovings  สมภพ แจ่มจันทร์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงสมภพ แจ่มจันทร์
>