11 กรกฎาคม 2554 01:52 น.

คุณคิดอย่างไรกับการดำรงชีวิตของพ่อบ้านและแม่บ้านในปัจจุบัน

หญิงสุ

สมัยก่อนแม่บ้านต้องอยู่ในบ้าน  ปัจจุบันแม่บ้านส่วนใหญ่ต้องทำงานทั้งในบ้านและนอกบ้าน...เห็นแล้วน่าเห็นใจแม่บ้านสมัยนี้จริง  ...ใครคิดเห็นว่าอย่างไรค่ะ				
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟหญิงสุ
Lovings  หญิงสุ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหญิงสุ
Lovings  หญิงสุ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหญิงสุ
Lovings  หญิงสุ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงหญิงสุ
>