29 ตุลาคม 2553 09:56 น.

เรื่องธรรมดา

หญิงสุ

คนเราต่างจิตต่างใจ  ไม่มีใครเหมือนใคร  แต่จะแปลกไหมที่จะมีใครที่ดีกว่า  ก็ไม่แปลก  ดังนั้นจึงต้องให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถและศักยภาพ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหญิงสุ
Lovings  หญิงสุ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหญิงสุ
Lovings  หญิงสุ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหญิงสุ
Lovings  หญิงสุ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงหญิงสุ
>