17 กุมภาพันธ์ 2550 11:20 น.

คุณค่า...ของหัวใจ

หญ้าคา


ค่าความรัก หักลบค่า ความคิดถึง
ค่าความซึ้ง ในดวงจิต คิดไม่ได้
ค่าอาทร ความหวงหา ค่าห่วงใย
คือคุณค่า จากหัวใจ นายหญ้าคา

...............................................
สั้น ๆ แต่ได้ใจความ อิ ๆ
...............................................				
17 กุมภาพันธ์ 2550 11:06 น.

ขอได้ไหม

หญ้าคา


คนไร้รัก อยากสักที ขอมีรัก
คนอกหัก อยากอีกที ขอมีใหม่
คนมีรัก อยากสักครั้ง หวังกลับไป
ความเป็นโสด ขอได้ไหม ขอกลับคืน

....................................................
ควันหลง...Valentine
----------------------------------------------------				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหญ้าคา
Lovings  หญ้าคา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหญ้าคา
Lovings  หญ้าคา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหญ้าคา
Lovings  หญ้าคา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงหญ้าคา
>