23 สิงหาคม 2550 20:41 น.

ความดี ใส่ตัว - ความชั่ว ใส่คนอื่น

หญ้าคา


ถ้าคนเรา เข้าใจกัน มันราบรื่น
ดูสดชื่น แต่ละวัน สุขหรรษา
งานก็เดิน เกินขั้น ทันเวลา
ถ้อยวาจา ฟังเสนาะ ไพเราะจัง

ถ้าคนเรา เข้าใจตน คนยิ่งใหญ่
อยู่กับใคร ก็ตะคอก ออกคำสั่ง
มองคนอื่น บกพร่อง ฟ้องเสียงดัง
คนเขาฟัง เขาก็รู้ อยู่แก่ใจ

ชอบเลียนาย ขายเพื่อน เพื่อเลื่อนขั้น
ความชั่วนั้น ไม่เคยจับ รับไม่ไหว
คนไหนดี เกินกว่าข้า ด่ามันไป
ที่ขัดใจ ก็กลั่นแกล้ง แทงหลังมัน

คนไม่รู้ คิดดูว่า น่าเกรงขาม
ความเลวทราม ปิดไม่มิด อย่าคิดฝัน
เพื่อนที่คบ อยู่ก็มี กี่คนกัน
ตนเท่านั้น ที่จะรู้ กูมันเลว !
				
10 สิงหาคม 2550 16:34 น.

คำว่า...แม่

หญ้าคา


คำว่าแม่ แปลความหมาย ได้มากยิ่ง
แม่เป็นหญิง ที่สูงค่า กว่าหญิงไหน
คำว่าแม่ แปลว่า กำลังใจ
คำว่าแม่ ยิ่งใหญ่ เกินพรรณนา

คำว่าแม่ แปลตรง-ตรง คือความรัก
คำว่าแม่ แปลจาก ความห่วงหา
คำว่าแม่ ทำให้ลูก สุขอุรา
คำว่าแม่ ใหญ่กว่าฟ้า จักรวาล

ขอเชิญชวน ลูกทุกคน บอกรักแม่
บอกรักแค่ ปีละครั้ง ฟังหวาน-หวาน
เป็นการดี ถ้าบอกรัก ได้ทุกวัน
แม่ได้ฟัง คงชื่นบาน ตลอดปี				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหญ้าคา
Lovings  หญ้าคา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหญ้าคา
Lovings  หญ้าคา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหญ้าคา
Lovings  หญ้าคา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงหญ้าคา
>