1 กันยายน 2550 11:07 น.

+_+ พอเพียง ^v^

หญ้าคา


อยู่พอเพียง อย่างเพียงพอ แค่พอใช้
อย่าตามใจ ปล่อยปาก อยากถลุง
ระงับจิต สงบใจ ใครชักจูง
แล้วมามุ่ง มัธยัสถ์ ประหยัดแทน

เก็บเอาคำ ที่พ่อสอน เป็นกลอนสื่อ
มายึดถือ ประจำใจ ให้หนักแน่น
เศรษฐกิจ เมืองไทย ยังคลอนแคลน
จงวางแผน ใช้จ่าย ให้พอเพียง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหญ้าคา
Lovings  หญ้าคา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหญ้าคา
Lovings  หญ้าคา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหญ้าคา
Lovings  หญ้าคา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงหญ้าคา
>