30 มีนาคม 2555 21:15 น.

* * * หาตังค์สร้างวิหาร & ให้ทานเด็กค่ะ * * *

หิ่งห้อยน้อยใจ

538999_212089795562981_100002858853114_3

E - Mail : lhing9@hotmail.com


ขอเชิญชวน พี่น้อง และผองเพื่อน
ที่มาเยือน  เยี่ยมกัน ในวันนี้
โอกาสหน้า หากแม้น เวลามี
จรลี ไปกัน ปันเมตตา

แสวงบุญ ยังดินแดน แสนศักดิ์สิทธิ์
ตามรอยฤทธิ์ พระศาสดา ชื่อก้องหล้า
พุทธองค์ สมเด็จ พระสัมมา
ผู้นำพา ให้พ้นทุกข์ สุขนิรันดร์

ไปพบเห็น ความจริง ที่ยิ่งใหญ่
ประสูติใน ลุมพินี ที่ใฝ่ฝัน
ตรัสรู้ ที่คยา เขาว่ากัน
ปฐมนั้น สารนารถ ยังยืนยง

ฝึกตนที่ ดงคสิริ นิมิตเห็น
จึงเปลี่ยนเป็น สายกลาง อย่างพิศวง
ปัญจวัคคีย์ ทั้งห้า ลาพระองค์
คิดว่าคง หยุดเพียร จึงเปลี่ยนไป

เชตวัน มหาวิหาร อันประเสริฐ
ด้วยเพราะเกิด จากทาน อันยิ่งใหญ่
ทั้งเศรษฐี เจ้าเชตด้วย ช่วยกันไป
สร้างขึ้นได้ ด้วยจิต คิดทำทาน

รายได้นั้น ส่วนหนึ่ง ถึงครูบา
ณ วัดป่า สารภี สร้างวิหาร
อีกส่วนหนึ่ง น้ำใจ ไปเจือจาน
เพื่อเป็นทาน แก่เด็กน้อย ด้อยวิชา

เพิ่มกุศล บารมี อารีย์จิต
ดลชีวิต เด็กเล็ก อนาถา
ได้ฝึกฝน ร่ำเรียน เพียรจริยา
เพื่อวันหน้า เป็นคนดี มีศีลธรรม ๚ะ๛ 
เรียนเชิญเพื่อนพ้องและน้องพี่ไปแสวงบุญ ตามรอยพระศาสดา ยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์
ที่พุทธศาสนิกชนต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

รายได้ส่วนหนึ่งนำไปสร้างวิหาร ณ วัดป่าสารภี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
อีกส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กยากจนในอินเดียค่ะ

โปรแกรม P 1211 ตามรอยพระศาสดายัง 4 สังเวชนียสถาน + อักรา + ทัชมาฮาล 
8 วัน 6 คืน = 37,000.- 
เดินทาง 10 - 17 พ.ย. 55, 23 - 30 พ.ย. 55
สำรองที่นั่งภายในวันที่ 5 ต.ค. 55


1. กรุงเทพฯ โกลกัตต้า พุทธคยา 
2. พุทธคยา สัตตมหาสถาน พาราณสี 
3. พาราณสี กุสินารา 
4. กุสินารา เนปาล ลุมพินีวัน 
5. ลุมพินี(เนปาล) สาวัตถี 
6. สาวัตถี อักรา 
7. อักรา เดลลี สนามบิน 
8. กรุงเทพฯ


โปรแกรม P 1212 
ตามรอยพระศาสดายัง 4 สังเวชนียสถาน และสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา
10 วัน 8 คืน = 29,000.-
เดินทาง 8 - 17 ธ.ค. 55,  20 - 29 ธ.ค. 55
สำรองที่นั่งภายในวันที่ 5 พ.ย. 55

1. ออกกทม. 17.00 น. โกลกัตต้า พุทธคยา 
2. พุทธคยา ไวสาลี 
3. ไวสาลี กุสินารา 
4. กุสินารา ลุมพินี
5. ลุมพินี เชตวัน
6. เชตวัน สารนารถ 
7. สารนารถ พุทธคยา 
8. พุทธคยา โกลกัตต้า
9.โกลกัตต้า กรุงเทพฯ
10. ถึงกทม. 06.00 น.

ราคานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบิน+วีซ่าอินเดีย - เนปาล+ที่พัก + อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ตลอดเส้นทาง
พระสงฆ์ - ชี ลด 2,000.-
ถือพาสปอร์ตต่างชาติ เพิ่ม 3,000.-

(ไม่รวมค่าทำพาสปอร์ต - อาหารที่สั่งเอง - ทำบุญตามกำลังศรัทธา)


430500_196990553739572_100002858853114_2				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหิ่งห้อยน้อยใจ
Lovings  หิ่งห้อยน้อยใจ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหิ่งห้อยน้อยใจ
Lovings  หิ่งห้อยน้อยใจ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหิ่งห้อยน้อยใจ
Lovings  หิ่งห้อยน้อยใจ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงหิ่งห้อยน้อยใจ
>