3 พฤษภาคม 2557 10:37 น.

* * * กรง * * *

หิ่งห้อยน้อยใจ

ผมถูกแม่กักไว้              ช่วยที
ขอพี่ผู้ใจดี                   โอบอ้อม
อุ้มผมออกกรงนี้           ได้โปรด
ผมไม่อยากถูกล้อม       ครอบไว้ในกรงฯ
3 พฤษภาคม 2557 10:10 น.

* * * กล้วย * * *

หิ่งห้อยน้อยใจ

                                                         

     แม่ผมบอกว่ากล้วย       นั้นดี
คุณค่าแสนมากมี               สุดแล้ว์
ผมจึงจัดกล้วยนี้                ใส่ปาก
ทั้งเปลือกแหมอร่อยแท้     อิ่มแปร้เลยคุณ
                                                      
3 พฤษภาคม 2557 10:23 น.

* * * สองเรา * * *

หิ่งห้อยน้อยใจ

    เพื่อลูกน้อย ที่คอยอยู่ สู้ไม่ถอย
เริ่มถักร้อย อนาคต ให้สดใส
แม่จะสรร สร้างสิ่งดี เพื่อดวงใจ
เมื่อเติบใหญ่ ขอแค่ลูก เป็นคนดี
แม้จะมี เพียงสองเรา ก็เอาอยู่ ร่วมกันสู้ บากบั่น ผ่านวิถี อุปสรรค์ มากมาย ในชีวี แค่ธุลี ที่แปดเปื้อน ก่อนเลือนลาง
อนาคต อินเดียน้อย จะคอยก่อ อดทนรอ ดูเจ้า ไม่เหินห่าง หวังเพียงลูก เติบใหญ่ ในเส้นทาง
ส่องสว่าง ด้วยแสงบุญ หนุนชีวิน 
รักอินเดียน้อย ๆ ของมามี้ที่สุดครับผม ^ - ^
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหิ่งห้อยน้อยใจ
Lovings  หิ่งห้อยน้อยใจ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหิ่งห้อยน้อยใจ
Lovings  หิ่งห้อยน้อยใจ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหิ่งห้อยน้อยใจ
Lovings  หิ่งห้อยน้อยใจ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงหิ่งห้อยน้อยใจ
>