15 ธันวาคม 2554 22:29 น.

* * * ทัวร์ทุลักทุเล ไปยังแดนพุทธภูมิ ^^" * * *

หิ่งห้อยน้อยใจ

Big%20Buddha%20in%20Bodh%20Gaya.jpg1190091764.jpg
พี่สาวหนูหิ่ง ฯ จะจัดทัวร์แสวงบุญ ไปแดนพุทธภูมิ พุทธสังเวชนียวัตถุสถานทั้ง 4 ตำบล 

( สถานที่ประสูติ - เนปาล, ตรัสรู้ - เมืองคยา, ปรินิพพาน - เมืองกุสินารา, แม่น้ำคงคา ฯลฯ )

เดินทางวันที่ 19 - 28 ก.พ. 55 ( 10 วัน 9 คืน ) พักโรงแรมบ้าง วัดบ้าง บนรถบ้าง  ตามลำบาก  ^^"

กินข้าววัด ข้าวกล่อง ข้าวข้างทาง ตามสถานการณ์ >_<

ราคาไม่รวมค่าทำพาสปอร์ต 30,000.- / ท่าน

เอกสารที่ต้องใช้ 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ (หน้าตรงไม่สวมแว่น ฉากหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 4 เดือน)

3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน

4. ชื่อ - ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของญาติ 2 ท่าน (สำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน)

* กรอกที่อยู่ปัจจุบันลงด้านในปกหลังของหนังสือเดินทาง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ *


ทริปนี้รับผู้โดยสารแค่ 40 ท่านจ้า


^ _____ ^
นู๋จะพามี้ไป ตอนนี้มี้อายุ 74 แล้ว ยังแข็งแรงอยู่ 

มี้บอกว่า.... ถ้าเดินไม่ไหว เวลาจะไปไหนต้องนั่งรถเข็น.... 

ก็อย่าพาไปไหนให้ลำบากเลย 

นู๋ก็เลยจะพามี้ไปสักครั้งค่ะ ^ o ^				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหิ่งห้อยน้อยใจ
Lovings  หิ่งห้อยน้อยใจ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหิ่งห้อยน้อยใจ
Lovings  หิ่งห้อยน้อยใจ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหิ่งห้อยน้อยใจ
Lovings  หิ่งห้อยน้อยใจ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงหิ่งห้อยน้อยใจ
>