4 มกราคม 2547 01:32 น.

เข้ามา....ทำไม

ฮัตคุง

เข้ามา.....สนิทชิดใกล้
เข้ามา.....ห่วงใยให้เพ้อฝัน
เข้ามา.....ให้รู้สึกว่าผูกพัน
เข้ามา.....ให้ความหวังกันแล้วก็จากไป

เข้ามา.....ทำเป็นรักและหวังดี
เข้ามา.....ให้ฉันคนนี้อ่อนไหว
เข้ามา.....สบสายตา กระซิบบอกกันว่าห่วงใย
เข้ามา.....ทำไม
เข้ามา.....ใส่ใจแล้วก็ทรมาน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฮัตคุง
Lovings  ฮัตคุง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฮัตคุง
Lovings  ฮัตคุง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฮัตคุง
Lovings  ฮัตคุง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงฮัตคุง
>