22 ธันวาคม 2545 18:28 น.

Faithful

ฺBlue mind

Do not be heedless, the master of the mind,
When there is attachment, the myriad mainfestations appear,
But once you have let go, there is nothing whatsover!
เมื่อปล่อยวางได้ สรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนว่างเปล่า				
9 กรกฎาคม 2545 17:08 น.

To love

ฺBlue mind

ทุกชีวิตย่อมผูกพันกับความรัก
ใคร่รู้จักรักนั้นเป็นไฉน
ในหนทางแห่งรักพิสูจน์ใจ
ในหนทางแห่งใจพิสูจน์คน
โยงวิถีดำเนินไปทุกเช้าค่ำ
เหมือนสายน้ำหล่อเลี้ยงและไหลริน
ให้รุ่มร้อนผ่อนคลายละลายสิ้น
ดังต้องมนต์สายฝนพาชื่นบาน
มีรักแล้วจงถนอมให้ดีเถิด
อย่าให้เกิดบาดหมางจะเศร้าหมอง
แม้หนักนิดเบาหน่อยค่อยตรึกตรอง
ร่วมสร้างฝันจรรโลงรักชั่วนิรันดร์

มีโอกาสได้รักใครแล้ว ควรให้เค้ารู้ อย่าปล่อยไปให้เสียโอกาส				
8 กรกฎาคม 2545 13:41 น.

Leaving

ฺBlue mind

Depart from...
the land...
the sea...
the sky...
the sun...
the moon...
All stars..,
are twinkling,
up high...
down low...
far...far away
somebodys
whispering
that I will...
always love u
replying...
I ll miss ya too
wind blow...
sea breeze...
voices of crying...,
ones whos
going back...
to the heaven...
...gone forever...
!!!passed away!!!				
25 มิถุนายน 2545 13:29 น.

แฝงคติ

ฺBlue mind

ไม่ประหยัด ...อยากให้เหลือ...จะได้หรือ
ไม่เผื่อแผ่...อยากให้คนรัก...จะมีไหม
ไม่อดทน...อยากให้สำเร็จ...จะได้ไง
ไม่ขยัน...อยากให้รวย...แสนยากเอย				
20 มิถุนายน 2545 17:10 น.

ฺฝากไว้ให้อ่านเล่นเพลิน ๆ

ฺBlue mind

ความรักหรือจ๊ะ   จะบอกให้นะ
ไม่ต้องร้อนรน   ดั้นด้นไปหา
เมื่อถึงเวลา     สิ่งนั้นจะมา
ไยต้องอ่อนไหว   จะไขว่คว้ามัน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฺBlue mind
Lovings  ฺBlue mind เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฺBlue mind
Lovings  ฺBlue mind เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฺBlue mind
Lovings  ฺBlue mind เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงฺBlue mind
>