5 ธันวาคม 2550 17:35 น.

อยากบอกว่าขอโทษ

เก่งกาจ

ขอโทษนะ เธอ
ที่อาจทำให้เธอต้องทะเลาะกับแฟน
ฉันรู้ว่าฉันมีส่วน แต่ต่อนี้ไป 
ฉันจะไม่ไปวุ่นวายกับเธออีก				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเก่งกาจ
Lovings  เก่งกาจ เลิฟ 1 คน
Lovers  0 คน เลิฟเก่งกาจ
Lovings  เก่งกาจ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเก่งกาจ
Lovings  เก่งกาจ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเก่งกาจ
>