26 ตุลาคม 2547 02:15 น.

อ่านเรื่อง นายจะอยู่ในใจฉันตลอดไป แล้วชอบไหม ชอบตอนไหน

เก่งกาจ

เขียนเป็นอย่างไรบ้าง เศร้าไหม				
22 ตุลาคม 2547 01:08 น.

คุณคิดว่าถ้าเรื่องจุดประกายแห่งความฝันเมื่อฉันมีเธอ ซึ้งไหม เขียนดีไหม

เก่งกาจ

ถ้าทำเป็นหนังภาพยนตร์ คิดว่าคนจะอยากดูไหม				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเก่งกาจ
Lovings  เก่งกาจ เลิฟ 1 คน
Lovers  0 คน เลิฟเก่งกาจ
Lovings  เก่งกาจ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเก่งกาจ
Lovings  เก่งกาจ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเก่งกาจ
>