2 มกราคม 2549 14:25 น.

คุณคิดว่าเรื่องMeteor Rain'sday ดีไหม ถ้าทำเป็นภาพยนตร์คนจะชอบไหม

เก่งกาจ

คิดว่าคนจะชอบไหมถ้าทำเป็นภาพยนตร์				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเก่งกาจ
Lovings  เก่งกาจ เลิฟ 1 คน
Lovers  0 คน เลิฟเก่งกาจ
Lovings  เก่งกาจ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเก่งกาจ
Lovings  เก่งกาจ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเก่งกาจ
>