2 สิงหาคม 2556 15:56 น.

ในอ้อมกอดแห่งรัก

เบยองจุน

       ในอ้อมกอด  ของคน  ที่เรารัก

อบอุ่นนัก  มากยิ่ง  กว่าสิ่งไหน

ช่างเป็นสุข  กว่าการรับ  ทรัพย์สินใด

สุขซ่านใจ  ยามได้  กายใกล้กาย

ร้องบอกให้  เธอกอด  ฉันแน่นๆ

เพื่อทดแทน  ความอ้างว้าง  ที่ห่างหาย

กว่ายี่สิบปี  ที่ฉัน  นั้นเดียวดาย

จวบแต่นี้  ฉันคงตาย  อย่างสบายใจ... 

22 พฤษภาคม 2556 16:56 น.

วิสาขบูชาโลก

เบยองจุน

.......... วิสาข-     บูชา     วนมาครบ ............................
.......... เดือนพฤษภ     ยี่สิบสี่     มีความหมาย .............
.......... ฉลองพุท-     ธยันตี      มิเสื่อมคลาย ...............
.......... รักษาไว้     ให้ยาวนาน     การทำบุญ ...............
.......... ตื่นเช้ามา     ตักบาตร     ขอพรพระ .................
.......... ความดีจะ     (เป็น) อานิสงค์     ส่งเกื้อหนุน .....
.......... สะสมไว้     ก่อนตาย     ได้เป็นทุน ..................
.......... ค่ำอบอุ่น     หมุนเดินเวียน     เทียนร่วมกัน .......
.......... จงน้อมนำ     คำพระสอน      ตอนฟังเทศน์ .......
.......... ทุกวัยเพศ     ปฎิบัติ     จิตสุขสันต์ ..................
.......... สังคมคง     สุขสงบ     โดยทั่วกัน ...................
.......... ผูกสัมพันธฺ์     ปรองดอง     พี่น้องไทย .............         
20 พฤษภาคม 2556 23:54 น.

สุขจุงเบย

เบยองจุน

....... มีความสุข      จุงเบย     คุณเคยไหม ..............
....... คนอยู่ไกล     กลับมา     ให้ความหวัง .............
....... กลับมามอบ     ความรัก    ให้อีกครั้ง ...............
....... เป็นพลัง     พาก้าวเดิน     เกินสุขใจ ..............
....... ส่งข้อความ     ผ่านทางไลน์     ไม่เคยขาด .....
....... เฝ้าประกาศ     รักและห่วง     ให้หวั่นไหว ........
....... เขาคือคน     รักแรก      ของฉันไง .................
....... ถึงผ่านไป     ยี่สิบ(กว่า)ปี     มิเคยลืม ............
....... บอกและกล่าว     เล่าเหตุการณ์     งานภาระ ...
....... เป็นระยะ     ให้รับทราบ     ฉันปราบปลื้ม ........
....... ส่งคำหวาน     ผ่านใจความ     อย่างดูดดื่ม .....
....... และไม่ลืม     ก่อนเข้านอน     พร(ให้)ฝันดี ......
....... ฉันไม่รู้     กาลข้างหน้า     อนาคต .................
....... จะใสสด     แสนหวาน     เหมือนวันนี้ .............
....... หรือจะเศร้า     โศกตรม     ถมทวี ...................
....... ขอแค่มี     ปัจจุบัน     เท่านั้นพอ ...................
Calendar
Lovers  3 คน เลิฟเบยองจุน
Lovings  เบยองจุน เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเบยองจุน
Lovings  เบยองจุน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเบยองจุน
Lovings  เบยองจุน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเบยองจุน
>