21 มกราคม 2554 21:22 น.

นักเรียน

เบยองจุน

นักเรียนคือผู้อยู่ในวัยเรียน
ต้องพากเพียรและขยันอ่านหนังสือ
ครูสอนสั่งฟังคำอย่าถลำดึงดื้อ
รักษาชื่อรักษาหน้าวงศ์ตระกูล				
5 มกราคม 2554 20:07 น.

วันเด็ก

เบยองจุน

รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
ทำยาก มั๊ยคะ เด็กทั้งหลาย
หากตั้งใจ ก็ทำ ได้สบาย
อย่าเขินอาย ที่จะ ได้กระทำ				
Calendar
Lovers  3 คน เลิฟเบยองจุน
Lovings  เบยองจุน เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเบยองจุน
Lovings  เบยองจุน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเบยองจุน
Lovings  เบยองจุน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเบยองจุน
>