ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

All Around Me

Audio Adrenaline

In the morning
I watch the sun rise
I feel the sunshine
Open my eyes
Look out a window
To see the blue skies
Feel the wind blow
Close my eyes

I see You all around me
I see You everywhere
Your wonder, it surrounds me
You're beautiful,
You're beautiful

I see the imprint
I see the traces
Of Your beauty
On the faces
Of all the people
Passing by me
You're everywhere
I feel You moving					
					
comments powered by Disqus
>