ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Seal It with a Kiss

Britney Spears

[Britney Spears - Chorus]

Say you're just a friend
I'm a little liar
Come here closer
Baby, don't be shy
Cross my heart and hope to die
Keep me secret me & you
And seal it with a kiss
Oooh oooh oooh					
					
comments powered by Disqus
>