ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Chinese Sleep Chant

Coldplay

fall asleep
fall asleep
sleep satisfied
sleep satisfied

fall asleep
fall asleep
sleep satisfied
sleep satisfied

sleep
sleep
sleep

sleep
sleep
sleep satisfied
sleep satisfied

fall asleep
fall asleep
sleep crucify(??)
sleep crucify(??)

fall asleep
fall asleep
sleep satisfied
sleep satisfied

(guitar solo)

sleep
sleep
sleep

sleep
sleep
sleep satisfied
sleep satisfied					
					
comments powered by Disqus
>