ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Sparks

Coldplay

Did I Drive You Away 
Well I Know What You’ll Say
Oh Sing One You Know
But I Promise You This
I’ll Always Look Out For You
That’s What I’ll Do
And Say I
I Say I
My Heart Is Yours
Its You That I Hold On To
That’s What I Do
And I Know I Was Wrong
But I Won’t Let You Down
Oh Yeah I Will Yeah I Will
Yes I Will 
I Said I
I Cry I
I Saw Sparks
I Saw Sparks
I Saw Sparks
I Saw Sparks					
					
comments powered by Disqus
>