ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Night of Your Life

David Guetta

Like before you
 You can't help it
 You attracted like a magnet
 My love ain't easy
 You gon' have to put in some work
 You can't buy me a drink thinking I'mma fall for your flirt
 You gotta make it right
 If you wanna go spend some time
 You gotta raise the bar tonight

 Let me, baby treat me right
 Make it eternity and not only one night					
					
comments powered by Disqus
>