ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Choices

Dawn Richard

I love you
But I love me more
I want you
But I want peace more

Enough for me to walk away out of forever's door
So I dance with my [?] in the wind to beat all alone

I choose me
I choose me
I choose me
I choose me

If I had to choose
I would never lose
I'd choose me
[x4]

I would never lose
I'd choose me
[x2]					
					
comments powered by Disqus
>