ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Mirror

Demi Lovato

Never be
(Never, never)

Ain't it plain to see
Tell me honestly
Don't my eyes
Speak up for me
(Never, never)
You're always true to me
How can I make it real
Why can't you see
The way I feel

Ain't it plain to see
Tell me honestly
Don't my eyes
Speak up for me
(Never, never)
You're always true to me
How can I make it real
Why can't you see
The way I feel					
					
comments powered by Disqus
>