ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Controlla

Drake

Popcaan & Drake:]
 Gyal yuh body good and yuh special to meh
 Wan mek you mi lady, officially
 From you tickets fi buy, den mi willin to pay
 Fly yuh in from distance away
 Right, my yiy just changed
 You just buzzed the front gate
 I thank God you came
 How many more days could I wait?
 I made plans with you
 And I won't let em fall through
 I, I, I, I, I

[Drake:]
 I think I'd lie for you
 I think I'd die for you
 Jodeci "Cry For You"
 Do things when you want me to
 Like controlla, controlla
 Yeah, like controlla, controlla

Yeah, okay, you like it
 When I get, aggressive, tell you to
 Go slower, go faster
 Like controlla, controlla
 Yeah, like controlla, controlla
 And I'm never on a waste ting shorty
 I do it how you say you want it
 Them girls, they just wanna take my money
 They don't want me to give you nothing
 They don't want you to have nothing
 They don't wanna see me find your lovin'
 They don't wanna see me
 Smiling back when they pree

Knowing I'd lie for you
 Thinking I'd die for you
 Jodeci "Cry For You"
 Do things when you want me too
 Like controlla, controlla
 Yeah, like controlla, controlla

[Popcaan:]
 Baby yuh mek mi happy, wine up yuh sexy body fi papi
 Yuh eyes-dem lookin at me
 An' you turn mi on like a new Bugatti
 Naughty tings mi wan you do
 So mi woulda love it if yuh coulda come tru
 Mek we smoke a spliff, have a drink, me and you
 Den mi release yuh stress ah Yorkville Avenue

Sexiness you a pro
 Mek mi bend you over inna ya bra and ya shoes
 Baby, wah mek you so rude
 You pretty inna clothes but mi love when yuh nude
 Baby, it no tek you nuttin, fi move meh
 Yuh bad like an action movie
 She say fi do it rough tonight, not smoothly
 Love how you unruly

[Drake:]
 I think I'd lie for you
 Thinking I'd die for you
 Jodeci "Cry For You"
 Do things when you want me too
 Like controlla, controlla
 Yeah, like controlla, controlla

[Popcaan:]
 She love it when we dweet all night
 And she mek it clap when she ride my bike
 She cock it up pan di private flight
 Fi mi lace 'ar up like mi bran' new nike
 Mi say mi want 'ar all my life
 When she sing mi note pan di cordless mic
 Mi want 'ar all my life
 All my life
 Mi see it say yuh

Sexiness you a pro
 Mek mi bend you over inna ya bra and ya shoes
 Baby, wah mek you so rude
 You pretty inna clothes but mi love when yuh nude
 Baby, it no tek you nuttin, fi move meh
 Yuh bad like an action movie
 She say fi do it rough tonight, not smoothly
 Love how you unruly

[Drake:]
 I think I'd lie for you
 Thinking I'd die for you
 Jodeci "Cry For You"
 Do things when you want me too
 Like controlla, controlla
 Yeah, like controlla, controlla					
					
comments powered by Disqus
>