ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Star 67

Drake

[Intro: Lil Wayne]
 Thats what they doin' Cameron, they actin' like these singers man. I ain't goin' to the studio until I have a situation. A subject, I need a beat, I need the producer. Who gonna be on the hook? Man what is you doin? We're in the studio with f*ckin' clips, clips, ammo!

[Verse 1:]
 Brand new beretta, can't wait to let it go
 Walk up in my label like, where the check though?
 Yeah I said it, wouldn't dap you with the left ho
 Shut the f*ck up, text from a centerfold
 I ain't reply, let 'em know I read it though
 Voice mail say she ready though
 N*ggas know I'm credible
 Ain't no p*ssy on a pedestal
 Got my foot on the 'cedes Benz pedal doin' 90 on the bridge like
 N*gga you already know
 And if you don't know, then now you know, now you know
 Switchin' up the angles
 Now I'm in the Rolls with illuminated angel
 Four or five chains made of gold getting tangled
 My n*gga Biz said "the first mil gonna change you"
 Change for the better, hit it then dead her
 Thats my vendetta, keep this sh*t together
 God damn we ain't even got a scam
 C*caine Coupe, we ain't even gotta scale
 Used to flip apps, now that old plug murked
 Ain't a damn thing changed you can still get the work
 (Just hold on one moment and someone will be right with you)
 (We're sorry, you have reached a number that has been disconnected or is no longer in service)

[Verse 2:]
 Yeah, I remember how I went to Louis V with Haf'
 Watched them spread ten thousand dollars on the glass
 I never ever thought I'd see that in my life
 Now I'm in the east cause my boys are gettin' right
 Man, I was on TV makin' fifty racks a year
 After helpin' mama out the sh*t would disappear
 I am not a man, I can't do this on my own
 So I started askin' them if they would put me on
 And they did put me on
 Yeah, they did put me on
 Now we in the basement and we workin' on the phone
 Now we in the basement and we workin' on the phone, line
 Line blowin' up, workin on the phones
 Now we in the basement and we workin' on the phones
 But I just couldn't do it had to leave that sh*t alone man

[Skit:]
 Hear What?
 Yo Hear what, tek time
 [Laughing]
 Ahh, nuh
 Yo hear what?
 Wa gwan [?]
 Yo him fried, him fried and a sleep awhile ago inna di van you know drizzy

[Hook:]
 Blowin' up, line blowin' up
 They need the whole thing
 Blowin' up, my n*ggas really need the whole thing
 Blowin' up, line blowin' up
 They need the whole thing
 Blowin' up, my n*ggas really need the whole thing

[Verse 3:]
 I do better with the writer in my system
 Oh yeah, I'm on deck when you call me I'll listen
 I listen unless I been mixin'
 You know when I'm mixin'
 You know when I'm mixin', I smoke when I drink its tradition
 Like Zoe mama I go hippy
 Peace sign in the air like I'm Nixon
 I'm mixin', I am not Esco but it was written
 I knew when they didn't
 I been had these visions of the life I'm livin' since I was Jimmy
 All I just had to do was go and get it

[Hook]					
					
comments powered by Disqus
>