ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Dirty Bass Girls (Shake Ya Rump Remix)

Far East Movement

Are you ready?

Dirty bass girls drop it
 Dirty bass girls drop it
 Dirty bass girls drop it
 Dirty bass girls drop it
 Dirty bass girls drop it
 Dirty bass girls drop it
 Dirty bass, dirty bass
 Dirty bass, dirty bass
 Dirty bass, dirty bass
 Dirty bass, dirty bass
 Dirty dirty dirty dirty dirty
 Dirty bass girls drop it

Gimme that gimme that pra, b*tch

Dirty bass girls drop it

Dirty bass girls drop it

Dirty bass girls drop it
 Dirty bass girls drop it
 Dirty bass girls drop it
 Dirty bass girls drop it
 Dirty bass girls drop it
 Dirty bass girls drop it
 Dirty bass, dirty bass
 Dirty bass, dirty bass
 Dirty bass, dirty bass
 Dirty bass, dirty bass
 Dirty dirty dirty dirty dirty
 Dirty bass girls drop it

Gimme that gimme that pra, b*tch

Dirty bass girls drop it

Gimme that gimme that pra, b*tch

.					
					
comments powered by Disqus
>