ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Inglewood

Far East Movement

F*ck with bad b*tches, only f*ck with bad b*tches
 Only f*ck with bad b*tches, bad b*tches, bad b*tches
 Only f*ck with bad b*tches, Only f*ck with bad b*tches
 Only f*ck with bad b*tches, bad b*tches, bad b*tches
 Only f*ck with bad b*tches, Only f*ck with bad b*tches
 Only f*ck with bad b*tches, bad b*tches, bad b*tches
 Only f*ck with bad b*tches, Only f*ck with bad b*tches
 Only f*ck with bad b*tches, bad b*tches, bad b*tches

F*ck with bad b*tches that can roll their blunts
 Sippin sizz and a cup of sh*t my fan bring up
 I can f*ck with bad b*tches that can roll their blunts
 Sippin sizz and a cup of sh*t my fan bring up

I can f*ck with bad b*tches, f*ck with bad b*tches, f*ck with bad
 F*ck with bad b*tches, f*ck with bad b*tches, f*ck with bad
 F*ck with bad b*tches, f*ck with bad b*tches, f*ck with bad
 F*ck with bad b*tches, f*ck with bad b*tches, f*ck with bad
 Inglewood

Let's go!

Inglewood

F*ck with bad b*tches, only f*ck with bad b*tches
 Only f*ck with bad b*tches, bad b*tches, bad b*tches
 Only f*ck with bad b*tches, Only f*ck with bad b*tches
 Only f*ck with bad b*tches, bad b*tches, bad b*tches

F*ck with bad b*tches that can roll their blunts
 Sippin sizz and a cup of sh*t my fan bring up
 I can f*ck with bad b*tches that can roll their blunts
 Sippin sizz and a cup of sh*t my fan bring up

I can f*ck with bad b*tches, f*ck with bad b*tches, f*ck with bad
 F*ck with bad b*tches, f*ck with bad b*tches, f*ck with bad
 F*ck with bad b*tches, f*ck with bad b*tches, f*ck with bad
 F*ck with bad b*tches, f*ck with bad b*tches, f*ck with bad
 Inglewood

Inglewood					
					
comments powered by Disqus
>