ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Love in The Future

John Legend

And this is a new year for Love
Love in the Future
Not the Love I Lost
Not the Love I Lost

It's a new year for Love
Love in the Future
Not the Love I Lost
Not the Love I Lost
No No No No
Not the Love I Lost
No No					
					
comments powered by Disqus
>