ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Brite Lites

Lana Del Rey

I look for you in magazines
 I look for you in magazines
 I look for you in magazines
 I'm taking off my wedding ring

I gave you everything
 I gave you everythingPause


Current Time 0:01


/


Duration Time 0:01


Remaining Time -0:00Loaded: 0%

Progress: 0%

0:01


Fullscreen

00:00


Mute

Give me the bright lights
 Give me the bright lights
 Give me the bright lights

Give me the bright lights
 Give me the bright lights
 Give me the bright lights

I'm going back to Arbor Dean
 I'm going back to Arbor Dean
 I'm going back to Arbor Dean
 Where when I was a beauty queen

It wasn't anything
 It wasn't anything

Give me the bright lights
 Give me the bright lights
 Give me the bright lights

Give me the bright lights
 Give me the bright lights
 Give me the bright lights

I'm waving on the silver screen
 I'm waving on the silver screen
 I'm waving on the trampoline
 I'm waving on the silver screen

The film is fading, look at me
 The film is fading, look at me
 The film is fading, look at me
 The film is fading, look at me, look at me

Give me the bright lights
 Give me the bright lights
 Give me the bright lights

Give me the bright lights
 Give me the bright lights
 Give me the bright lights

Give me the bright lights
 Give me the bright lights
 Give me the bright lights

Give me the bright lights
 Give me the bright lights					
					
comments powered by Disqus
>