ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Salvatore

Lana Del Rey

All the lights in Miami begin to gleam
 Ruby, blue and green, neon too
 Everything looks better from above my king
 Like aqua marine, ocean's blue

Ah-ah-ah-ah
 Ah-ah-ah-ah
 Cacciatore
 La-da-da-da-da
 La-da-da-da-da
 Limousines
 Ah-ah-ah-ah
 Ah-ah-ah-ah
 Ciao amore
 La-da-da-da-da
 La-da-da-da-da
 Soft ice creamPlay


Current Time 0:00


/


Duration Time 0:01


Remaining Time -0:00Loaded: 0%

Progress: 0%

0:00


Fullscreen

00:00


Mute

All the lights are sparkling for you it seems
 On the downtown scenes, shady blue
 Beatboxing and rapping in the summer rain
 Like a boss, he sang Jazz and Blues

Ah-ah-ah-ah
 Ah-ah-ah-ah
 Cacciatore
 La-da-da-da-da
 La-da-da-da-da
 Limousines
 Ah-ah-ah-ah
 Ah-ah-ah-ah
 Ciao amore
 La-da-da-da-da
 La-da-da-da-da
 Soft ice cream

The summer's hot
 And I've been waiting for you all this time
 I adore you, can't you see, you're meant for me?
 Summer's hot but I've been cold without you
 I was so wrong not to tell, I'm in regine, tangerine dreams

Catch me if you can
 Working on my tan
 Salvatore
 Dying by the hand
 Of a foreign man
 Happily
 Calling out my name
 In the summer rain
 Ciao amore
 Salvatore can wait
 Now it's time to eat
 Soft ice cream

Ah-ah-ah-ah
 Ah-ah-ah-ah
 Cacciatore
 Ah-ah-ah-ah
 Ah-ah-ah-ah
 Limousines
 Ah-ah-ah-ah
 Ah-ah-ah-ah
 Ciao amore
 Ah-ah-ah-ah
 Ah-ah-ah-ah
 Soft ice cream					
					
comments powered by Disqus
>