ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Blaze up The Fire

Major Lazer

And me just blaze up di fyah, blaze it till a morning
 Blaze up di fyah, blaze it till a morning
 Blaze up di fyah, blaze it till a morning
 Blaze up di fyah, ah ah ah ah ah ah

Some a dem a evil from dem christen
 So one by one dem a miss'n
 Nah beat dem wid batten fi dem go fatten inna prison
 When binghi drum start whistle
 Babylon drop and cripple
 Dem judgement dubble and triple cause dem heart come in like icicle

And me just blaze up di fyah, blaze it till a morning
 Blaze up di fyah, blaze it till a morning
 Blaze up di fyah, blaze it till a morning
 Blaze up di fyah, reload

Blaze up di fyah, reload

Look how mi ease pon top a di riddim
 And how mi did ease from in di beginning
 And den mi just ease and sekkle and cease and trample di beast
 A Rastafai seh him bruk di seven seal
 Again I she fi ease and sekkle and cease.

Me just blaze up di fyah, blaze it till a morning
 Blaze up di fyah, blaze it till a morning
 Blaze up di fyah, blaze it till a morning
 Blaze up di fyah

Di youths dem a di future, dem a gwan like dem a di least
 What you reap is what you sew, mi she you sew what you reap
 Until di day harvest, the tiers grow with di wheat
 Mi know dem a vampire cause dem show mi di teeth
 Well mi just blend up a cup a juice weh full a all kinda sit'n
 Real Rastaman a lion cyah come tek man fi kitten
 Mi ready fi chant down Babylon dem sins cyah forgiven
 Mi rock and pop off, wheel out dem cyah believe what we risen

Blaze up di fyah, blaze it till a morning
 Blaze up di fyah, blaze it till a morning
 Blaze up di fyah, blaze it till a morning
 Blaze up di fyah

Me just blaze up di fyah, blaze it till a morning
 Blaze it till, blaze it till, blaze it till a morning
 Blaze up di fyah, blaze it till a morning
 Blaze up di fyah, ah ah ah ah ah ah					
					
comments powered by Disqus
>