ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Come on to Me

Major Lazer

Gyal come on to me
 Come over here and perform for me
 Gyal come on to me
 Turn up ya temperature, make ya wine for me
 Gyal come on to me
 Gyal come on to me
 Gyal come on to me
 Come over here and perform for me

She wine like a gypsy
 From left an' to right she a swing de
 Wanna try get de girl fling with
 But he na feel de vibe dem a bring dere
 Need you over right ya we needy
 But you in a ya own world now free me
 She nah realize I am the DJ
 So I'mma take up the mic and den say

Gyal ya da bomb, da bomb, da bomb, da bomb, bomb bomb digi digi digi, bring come give it to me
 Gyal ya da bomb, da bomb, da bomb, da bomb, bomb bomb digi digi digi, bring come give it to me
 (Give it to me gyal) Come here now gyal

Come here now gyal

bomb bomb de gi de gi de gi

Come here now gyal

Gyal come on to me
 Gyal come on to me
 Gyal come on to me
 Come over here and perform for me
 Gyal come on to me
 Gyal come on to me
 Gyal come on to me
 Come over here and perform for me

She wobble and wine and turn it yeah
 Me a tell ya say murder commit yea
 Me na see blue pon' de body 'cau' it fit yea
 She a top ting, she legit yea
 Just wan' get piece of it yea
 'Cau' me work hard never get counterfeit yea
 When me go play this hit yea
 Take up the mic and spit yea

Gyal ya da bomb, da bomb, da bomb, da bomb, bomb bomb digi digi digi, bring come give it to me
 Gyal ya da bomb, da bomb, da bomb, da bomb, bomb bomb digi digi digi, bring come give it to me
 (Give it to me gyal) Come here now gyal

Come here now gyal
 Bomb bomb de gi de gi de gi, bomb bomb de gi de gi de gi

.					
					
comments powered by Disqus
>