ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Jet Blue Jet

Major Lazer

[x2]
 Gangsta, gangsta, gangsta
 Gangsta, gangsta, gangsta
 Gangsta, gangsta, gangsta
 Gangsta, gangsta, gangsta

[x2]
 High like a jet like a jet blue jet
 High like a jet like a jet blue jet
 High like a jet like a jet blue jet
 High like a jet like a jet blue jet

Major Lazer
 Yo find this
 Turn up loud

[Bridge]
 Can't hide from me, me say me boy I'm to be high
 I was born to be, born to climb
 Can't hide from me, me say me boy I'm to be high
 I was born to be, born to climb

Gangsta
 Dance to the rhythm

[Hook]
 Gangsta, gangsta, gangsta
 Gangsta, gangsta, gangsta
 Gangsta, gangsta, gangsta
 Gangsta, gangsta, gangsta
 To the rhythm
 Gangsta, gangsta, gangsta
 Gangsta, gangsta, gangsta
 Gangsta, gangsta, gangsta
 Gangsta, gangsta, gangsta
 To the rhythm
 Gangsta, gangsta, gangsta
 Gangsta, gangsta, gangsta
 Get on Patron, run grab by your phone
 Get on Patron, run grab by your phone
 Get on Patron, run grab by your phone
 Get on Patron, run grab by your phone
 To the rhythm

Oh oh oh oh what a pity
 Be smoking and joking until I talk stupidity
 I am so higher than the city
 Be fly in the clouds, what a view, so pretty
 I'm such a bad boy, P Diddy
 We got them notorious like Biggie
 You smoke, smoke like a chu chu train
 This, I grace, coming through the brain
 To the brain
 To the brain
 To the brain
 To the brain

In the sky, above the clouds,
 With the birds, with the birds
 Sky, above the clouds,
 With the birds, with the birds

[Bridge]

[Hook]

Put them up! Hands up!
 Put them up! Hands up!
 Hands up! Put them up!
 Hands up! Put them up!
 Put them up! Hands up!
 Put them up! Hands up!
 Hands up! Put them up!
 Hands up! Put them up!

[x2]
 High like a jet like a jet blue jet
 High like a jet like a jet blue jet
 High like a jet like a jet blue jet
 High like a jet like a jet blue jet

[Outro:]
 You're rockin with Major Lazer					
					
comments powered by Disqus
>