ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Light it up

Major Lazer

Stand up like a soldier baby
 Yeah, I know you're built like that
 Gun it like a holster baby
 Show dem' seh' you wicked like that

We live where the war is raging
 Chasing our crazy dreams
 Hoping that the bridge won't cave in
 Tonight we'll let it all go free

[x2:]
 Gimme di' thing and mek' me rock inna' di dance
 Gimme di' thing and mek' me rock inna' di' dance
 Mash it up, hot step inna' di' dance
 Gimme di' thing and mek' me rock

Set it ablaze like a candle wick
 Hotter, hotter, hotter, hotter, hotter
 Yeah light it up, set it a
 Light it up, light it up
 Light it up

Fire like a soldier baby
 No retreating we nuh' pree that
 Never make them hold ya baby
 Heart nuh' feeble, we nuh take chat

We live where the war is raging
 Chasing our crazy dreams
 Hoping that the bridge won't cave in
 Tonight we'll let it all go free

[x2:]
 Gimme di' thing and mek' me rock inna' di dance
 Gimme di' thing and mek' me rock inna' di' dance
 Mash it up, hot step inna' di' dance
 Gimme di' thing and mek' me rock

Set it ablaze like a candle wick
 Hotter, hotter, hotter, hotter, hotter
 Light it up, yeah light it up
 Set it ablaze like a candle wick
 Hotter, hotter, hotter, hotter, hotter
 Yeah light it up, light it up
 Light it up, light it up
 Light it up					
					
comments powered by Disqus
>