ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Night Riders

Major Lazer

[Intro - Travi$ Scott:]
 You need to know that I'm a rider
 Tonight we gonna set the streets on fire
 (Major Lazer) word
 Straight up!

[Verse 1 - Pusha T:]
 Outlaw, outlaw, like I hit the PowerBall
 Once all eyes is on me, floating off like South PaulN*ggas love to count yours, hope'n that your people fall
 Wishin' death upon me, but I'm here forevermore
 I just get debated on, I just get my greatest on
 Saint Laurent on speed dial, I just put the latest on
 Bring it on, bring it on, you want more, then bring it on
 Set this b*tch on fire, n*gga, we can have a sing-a-long

[Hook x2 - Travi$ Scott:]
 You need to know that I'm a rider
 Tonight we gonna set the streets on fire
 All I need is the gas and a lighter
 And we'll have one hell of a time

[Verse 2 - 2 Chainz:]
 I got a California king in my condo
 Got a motherf*ckin' big screen by the front door
 Got a guest bedroom filled up with fur coats
 N*gga ain't no room in this b*tch to even jump rope
 Yeah, the fire and desire and I'm higher than my prior
 My attire I acquire might require a Malayah
 Woah might accept ya, and deny ya, no denial
 I'll be in the court room on the table screamin', "Rider!"

[Hook x2]

[Verse 3: Mad Cobra]
 Tell them likkle p*ssy, deh nuh violate, violate
 21 outta di clip me fire str8
 White line, yellow tip, book your flight, look a date
 Send di p*ssy back to di maker whether hell or higher gate
 Yeah! Clip big diss badman yuh get a split wig, split wig!
 Undertaker looks see what a sick did
 West coast, East coast, we love [?]
 Bullet through ya f*ckin' vest left ya chest exposed

[Hook x2]

[Bridge: - Travi$ Scott:]
 All we do is relax, sit back and smoke
 We ain't got no job, we goin' from broke
 That ain't stoppin' from gettin', gettin' inside of ya
 Takin' off in our cars, feel like we in the air screamin'
 Gansta
 Straight metal, straight metal
 You need to know that I'm a rider

[Hook]

Straight up!
 Major Lazer
 Yeah!
 Straight up!					
					
comments powered by Disqus
>