ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Too Original

Major Lazer

I'ma blaze high till the day I die
 Sweat the sh*t out every tear, every lie
 Anybody wanna dance with me
 Sipping on my rum in the corner still ah
 We a groove to the morning break
 Na we go banana ina suga shake
 Bring the base up, make a blasta block!
 Selecta gonna feed us with a well cocked rock
 See me, see me, see me
 I'm a bim see me swing
 Ting tangle swinging like a tingeling
 I'ma twang my body till the problems gone
 Drop baba juice, make it god damn strong
 See me rocking out, going tribal style
 Dance like a chicken, flap tiger wild, ah
 Flap tiger wild

Too original fi dem pawdie
 Dem frighten all true dem saw mi
 Dance like a chicken, flap tiger wild

Come, come closer, tell a secret boyDip you like a dumplin in a cup of soy
 Man a crispy, don't mean to be ruff
 But I really can't stay, naah, can't get enough
 Puff, puff, puff and I'm back to di heat
 Loving it, living 128 beat, hey
 Naah shake your meat
 Enemy or friend is not an option
 We're all the same when we go dancing stars
 Simsalabim naah, I'ma norden gyal
 Bim bim salla kicking dreadlock style
 Hunt the reflection from a disco ball
 Mayham rumble till I drop and fall
 Pump up bumble bee
 Swetty honey

Too original fi dem pawdie
 Dem frighten all true dem saw mi

I just wanna shine
 Just like di diamonds ina di sky
 And I really don't care
 I love to watch the smoke dance ina air

Dance like a chicken, flap tiger wild

I love to watch the smoke dance ina air					
					
comments powered by Disqus
>