ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Watch out for This

Major Lazer

คิดเห็นใต้เนื้อเพลง
Hey! Pull up, pull up,
 Sound a bounce and the place a full up
 Sexy gal and mi can't get enough
 Gal a go dung pon head dat me love
 A murda when me step inna di club,
 Selector tun it up inna di sub
 Music a bounce and lyrics by the tons
 And mi high grade sent from above
 Me tell dem (Major Lazer)

Flexican

Watch out fi dis [x4]

Watch out fi dis, a di maddest lyrics
 Mash up di place, push you hand up fi dis
 Yo mi nah miss numba one pon di list
 Di gal dem a twist, waist line can't resist
 Watch out fi dis, a di maddest lyrics
 Mash up di place, push you hand up fi dis
 Yo mi nah miss numba one pon di list
 Mash up di place (Bumaye)

Hey, watch out fi dis
 Watch out fi dis

Watch out fi dis [x4]

Watch out fi dis, a di maddest lyrics
 Mash up di place, push you hand up fi dis
 Yo mi nah miss numba one pon di list
 Di gal dem a twist, waist line can't resist

Sound tun up inna di place so mi glad sehh mi in yah (Aaaah)
 When good music a play sehh mi glad sehh mi in yah (Aaaah)
 Kill any sound violate sehh dem a go get murda (Aaaah)
 Gal dem a bubble and a wine so mi glad sehh mi in yah (Aaaah)

Mi go di hardest, yes mi go di hardest
 Man a real general di rest of dem a novice
 Step inna di place, tun it up, tun it up
 Tun it up till it buck up a di farrest
 Aye, bumboclat me and mi friend dem a gyalist, craftist
 Gal dem know me a di smartist
 Up inna yuh face sehh di grades
 It a blaze you know, you no fi f*ck with the yardies
 Hey (Major Lazer)

Watch out fi dis [x8]

Watch out fi dis, a di maddest lyrics
 Mash up di place, push you hand up fi dis
 Yo mi nah miss numba one pon di list
 Di gal dem a twist, waist line can't resist
 Watch out fi dis, a di maddest lyrics
 Mash up di place, push you hand up fi dis
 Yo mi nah miss numba one pon di list
 Mash up di place (Bumaye)

Hey, watch out fi dis
 Watch out fi dis

Watch out fi dis, a di maddest lyrics
 Mash up di place, push you hand up fi dis
 Yo mi nah miss numba one pon di list
 Di gal dem a twist, waist line can't resist
 [x2]

Sound tun up inna di place so mi glad sehh mi in yah (Aaaah)
 When good music a play sehh mi glad sehh mi in yah (Aaaah)
 Kill any sound violate sehh dem a go get murda (Aaaah)
 Gal dem a bubble and a wine so mi glad sehh mi in yah (Aaaah)					
					
comments powered by Disqus
>