ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

What U Like

Major Lazer

Don't you like it when me shift your drawers one side
 And roll on a condom and slide me stiff d*ck in-a ya fat p*ssy
 Make ya feel like your home a tear down like a landslide

Don't ya like when me give ya it real tough
 Make you reminisce, all yourself you a feel up
 Turn your back, will hurt your knees up
 How ya must come before me 'cause me know a no me fuss

When me beat it up like a fight
 Ah, that she like, she love it like her life
 Ah, that she like, scream 'til she no have no voice
 Ah, that she like when me f*ck her all night

Hear me now, when me beat it up like a fight
 Ah, that she like, ahe love it like her life
 Ah, that she like, scream 'til she no have no voice
 Ah, that she like when me f*ck her all night

My girl, don't you like it when bad man give ya stiff cock
 Make ya cry and no stop, say the f*ck here is hot
 You're cute, your breast's stiff and your p*ssy is fat
 That's why me give you cock, what tough like it is a brick hut

Gal, open a ya legs like a gift shop
 Wind 'pon the cock, it up, 'pon it you have it tick tock
 Kerri a tell me 'bout Bruk and fix back
 Me f*ck her, make she run, left her flip flop

When me beat it up like a fight
 Ah, that she like, she love it like her life
 Ah, that she like, scream 'til she no have no voice
 Ah, that she like when me f*ck her all night

Hear me now, when me beat it up like a fight
 Ah, that she like, she love it like her life
 Ah, that she like, scream 'til she no have no voice
 Ah, that she like when me f*ck her all night					
					
comments powered by Disqus
>